Sind Aalborg

SIND Aalborg er en frivillig forening

Hvem er vi?

SIND Aalborg er en frivillig forening under Landsforeningen SIND der har til formål at skabe fællesskaber, muligheder og aktuelle tilbud til personer der føler sig psykisk sårbar eller pårørende hertil. SIND er for alle. På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

Medlemskab

Som medlem af SIND får du SINDbladet seks gange årligt fyldt med spændende artikler og information.
Du er med til at støtte SINDs arbejde til gavn for de psykisk syge og deres pårørende samt indsatsen for oplysning om psykisk sundhed og forebyggelse af psykiske sygdomme.
SIND skaber opmærksomhed om sindslidende i medier og overfor politikere. Jo flere medlemmer vi er, desto større vægt er der bag ordene.