Rådgivning

Find personlig og individuel rådgivning her

SINDs landsdækkende telefonrådgivning

Alle er velkomne til at ringe til vores telefonrådgivning, der er ingen krav om medlemskab af SIND.

Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende.

Rådgivningerne er at finde i Aarhus, Odense, København og Hillerød, men de er alle koblet til samme telefonnummer. Derfor: Hvis en rådgiver er optaget i en by, stiller telefonen uden ventetid automatisk videre til en anden. Derfor vil der altid – inden for åbningstiden – være en stemme klar til at hjælpe dig.

Kontaktinfo

Telefon

70 23 27 50

Åbningstider

Mandag til Fredag: Kl. 11 - 22
Søndag: Kl. 17 - 22

Den Sociale Skadestue

Anonym kriserådgivning til alle borgere.

Alle kan få brug for en at tale med. På Den Sociale Skadestue kan du få en snak om det, der rører sig i dit liv – vi tager os god tid, lytter, støtter og vejleder. Du kan henvende dig med vidt forskellige problemstillinger, så som sorg, seksuelle overgreb, samlivsproblemer, kærestesorg, studierelaterede problemer eller problemer på arbejdspladsen.

Ingen problemer er for små, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Du er anonym, og vi har tavshedspligt.

Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 – hele ugen, året rundt.

Kontaktinfo

Telefon

98 12 32 92

Åbningstider

Alle dage: Kl. 18 - 07

Adresse

Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg

BenzoRådgivningen Landsforeningen SIND

Støtter dig som er afhængig af sove- og nervemedicin, i at finde en vej ud at dit forbrug.

Borgere der er afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) samt pårørende, sundhedspersonale og andre interesserede.

Kontaktinfo

Adresse

70 26 25 10

Åbningstider

Mandag - Torsdag: Kl. 18 - 20
Onsdag: Kl. 9 - 11

Hjemmesider

benzo.dk
benzoinfo.dk

SINDs Bisidderordning

Bisidderordningen er åben for alle – psykisk sårbare, pårørende, medlemmer og ikke-medlemmer.

SINDs bisiddere hjælper dig med at skabe en konstruktiv dialog under mødet og med at følge op på de aftaler, du indgår. SINDs bisiddere arbejder frivilligt. De kender forvaltningsloven og er trænet i at skabe en konstruktiv dialog. Bisidderne læser ikke sagsakter medmindre, at I direkte aftaler andet.

I tager altid en snak før et møde. Her sætter du din bisidder ind i problemstillingen, hvorefter i aftaler, hvordan i griber mødet an. Efter mødet kan I tale om, hvordan du følger op.

Da bisidderne arbejder frivilligt, garanterer SIND ikke, at det altid er muligt at skaffe en bisidder – men der bestræbes på at finde en god løsning.

Kontaktinfo

Telefon

70 23 27 50

Åbningstider

Mandag - Fredag: Kl. 11 - 22
Søndag: Kl. 17 - 22