Pårørende

SINDs Pårørende arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til psykisk sårbare og sindslidende

SINDs Pårørende

SINDs Pårørende arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til psykisk sårbare og sindslidende. Samværet med andre pårørende er ofte til stor hjælp for de pårørende, da de herigennem kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. Foreningen arbejder for at skabe holdningsændringer, flytte grænser og ophæve tabuer omkring psykisk sygdom.

Anonym rådgivning

Rådgivningen kan foregå telefonisk eller personligt. Pårørende grupper (selvhjælpsgrupper) – hvor psykolog deltager. Foredragsaftener hvor man bl.a. kan høre om de forskellige sindslidelser, om recovery konceptet samt hvordan man som pårørende passer på sig selv.

Bliv frivillig

Har du lyst og overskud til at være frivillig, så har vi brug for dig, til at give en hjælpende hånd. F. eks. praktiske opgaver i forbindelse med foredrag, pårørendegrupper og andre forefaldende opgaver i foreningen. Du er også meget velkommen til at blive bestyrelsesmedlem i SINDs Pårørende.

Kontakt

Magda Bazuin, formand: Tlf. 28 84 14 64, Mail: mafic@mail.dk
Hanne Brask Hansen: Tlf. 98 79 05 35, Mail: hannebrask@outlook.dk - (tidl. psykiatrisk sygeplejerske)
Grete Tolstrup: Tlf. 98 39 13 84, Mail: gt.kt@mail.tele.dk

Walk´n Talk for Rigtige Mænd

Er du mand? 
Er du pårørende, ven, nabo el. l. til en psykisk sårbar person?
Er du ikke typen der deltager i selvhjælpsgruppe eller cafe´ snak?
Så har du sikkert brug for et fællesskab med
andre mænd ”i samme båd” !

Foreningen SINDs Pårørende opretter hold der kan tage ud og gå en tur i
naturskønt område, og få luftet hjerne og lunger, en gang om måneden,
eller efter behov. Vi kan medbringe termokaffe eller hvad man har lyst til.

Første gang mødes vi i Galstersgade 3, Nørresundby, og der kan evt. aftales
andre mødesteder til kommende ture.

 Der er ingen snakkepligt, måske snakkelyst. Der er tavshedspligt. Der er ingen mødepligt, kun mødelyst. Dog vil vi gerne at du tilmelder dig.  

Kontakt

29 60 74 55 

Email

sindspaaroerende@gmail.com

Pårørendegruppe

Hvor går du hen med dine tanker og bekymringer?
Mange pårørende til sindslidende går alene med deres tanker og bekymringer. Måske gælder det også dig?

I SINDs pårørendegrupper får du mulighed for:
– at tale med andre om de problemer, man har som pårørende
– at udveksle erfaringer og styrke hinanden
– at tale sammen om problemer, usikkerhed, tanker og afmagt
– at hjælpe og støtte hinanden
– at få undervisning, information og rådgivning

Psykoterapeut/psykolog deltager i gruppen. Alle pårørende, ven-veninde, kollega til psykisk syge er velkomne. Ønsker du at vide mere om SINDs pårørendegrupper, så kontakt os.

Kontakt

Thora og Svend Pedersen Tlf. 98 33 19 20 – 29 60 74 55  eller indtal besked på: Tlf. 29 60 74 55

Email

svendp89@gmail.com