SIND Info Aalborg

Få informationer og vejledning i SINDs mange tilbud og find dit Frivilligjob

SIND Aalborg Informations- og Frivillighedscenter

Få informationer og personlig vejledning i SINDs mange tilbud eller find dit Frivilligjob.

SIND Aalborg Informations- og Frivillighedscenter henvender sig til alle der på en eller anden måde er psykisk sårbar, pårørende eller er intresseret i mere viden om mennesker med psykiske lidelser og psykiatri. Vi henvender os også til potentielle frivillige, som har lyst til at indgå som en del af vores team af frivillige hos SIND.

SIND Aalborg Informations- og Frivillighedscenter har til formål at støtte mennesker, som står i en psykisk svær situation eller føler sig sårbare. Vi hjælper med at finde fællesskaber, muligheder og aktuelle lokale tilbud for den enkelte eller pårørende samtidig med, vi er informationsformidlende for interesserede.
Centeret rekrutterer også frivillige til andre dele af SIND med tilknytning til Aalborg og koordinerer frivillige indsatser for Informations- og Frivillighedscenteret.

Vores vision er, at målgruppen hjælpes godt videre med henblik på at finde aktuelle og relevante tilbud i nærområdet, som giver mening for den enkelte samt at rekruttere frivillige medarbejdere, som har lyst til at yde en frivillig kompetent indsats.

Alle kan henvende sig til Informations- og Frivillighedscenteret inden for åbningstiderne. Dette kan ske personligt eller telefonisk med henblik på at få vejledning om diverse tilbud og muligheder – både som psykisk sårbar, pårørende, interesseret eller frivillig. Det er også muligt at tage kontakt via mail.

Der er ingen krav, i forhold til hvem der henvender sig, og man er velkommen til at komme eller henvende sig flere gange, hvis der er behov for det.